شاخصه‌های کار نمایشی و 10 پرهیز برای مدیران

گرچه از «کار نمایشی» باید پرهیز کرد اما از اهمیت «نمایش کارها» نباید غافل شد. باتلاق کار نمایشی نباید چشمه اطلاع رسانی را خشک کند و باعث تعلل و تعطیل بخش مهم خبری و خبررسانی در دستگاه‌ها شود.