گمنام برای ایران

با رصد اطلاعاتی دقیق و در یک چشم برهم‌ زدن با ورود آنی با هوشیاری کامل بدون هیچ حاشیه ای برق آسا قائله را ختم به خیر می‌کنند و با از میان برداشتن عوامل مُخل امنیت و آسایش مانع از خدشه دار شدن آرامش مردم و جامعه می‌شوند.

سرعت گیرهای دوقلو حادثه خیز تالش/مطالبه عمومی

وجود سرعت گیرهای حادثه خیز و عدم بهره برادری از دوربرگردان مقابل بیمارستان و روشنایی معابر یکی از دغدغه های اساسی مراجعین به تنها مرکز درمانی دولتی، رانندگان و مسافرانی ناآشنا به مسیر است.

یک قدم تا پایان لابی‌گری و رانت‌خواری

اکثریت نمایندگان مجلس بر حسب وظیفه خطیر خود در پاسداری از حقوق ملت بویژه قشر ضعیف پرتلاش جامعه کارگری با اقدامی جهادی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را تصویب کردند.