تماس با ما

 

شهروندان محترم تالش می‌توانند سوژه‌ها، مطالب و مطالبات خود را با مدیران پایگاه خبری، تحلیلی طالشوند به صورت مستقیم در میان بگذارند:

مدیر مسئول: امیر صلاحی جولندان

شماره تماس: ۰۹۱۱۶۱۱۷۸۸۶

سردبیر: مبین مهری شکردشت

شماره تماس: ۰۹۳۰۹۷۱۳۰۱۳