طالشوند

طالشوند
پایگاه خبری، تحلیلی

آرشیو
اخبار دسته بندی: مرکزی
خودروهای شخصی با پارک نمودن وسائل نقلیه شخصی در امر خدمات رسانی تاکسیرانان شهر تالش اخلال ایجاد می کنند.