زن، زندگی ، آزادی!

انبارلویی نوشت: آیا آقای خاتمی،پس از نیم قرن سیاست ورزی در حوزه اسلام به یک شعاری رسیده که آرمان یک جماعت تجزیه طلب و مارکسیستی و به تعبیر درست تر، شعار یک حزب کافر است.

این پویش پرامضاء را بانوان ثبت کردند/ ورود آقایان به واگن بانوان ممنوع!

در ایستگاه مترو «تئاتر شهر»، دختر جوانی کم حجاب در حال بحث کردن با چند نفر است. می‌گوید که اینجا واگن مخصوص بانوان است و نباید آن دو آقا سوار شوند. مرد جوان کلمات خوشایندی استفاده نمی‌کند و بحث بالا می‌گیرد… .