قلع قمع و رفع تصرف فوری اراضی حفاظت شده لیسار

محمدرضا سلامی ریک از مردم و اهالی روستاهای ییلاقی و مرتعی برزبیل، سوباتان، کمری ورزان و غیره درخواست کرد هرگونه احداث بنا و تاسیسات یا تغییر کاربری در داخل مناطق چهارگانه محیط‌زیست بدون اخذ مجوز ممنوع می‌باشد.