اخذ توضیحات نماینده مجلس درباره واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان در دادستانی کل کشور

معاون دادستان‌کل کشور در امور حقوق عامه در راستای وظایف ذاتی دستگاه قضائی، احمد علیرضابیگی؛ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی را فراخواند و مستندات مورد ادعا را مورد مطالبه قرار داد