توافق تاریخی در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل

در نشست سازمان ملل با هدف حفاظت از تنوع زیستی، شرکت‌کنندگان بر سر توافق‌نامه‌ای جدید به تفاهم رسیدند و حدود ۲۰۰ کشور متعهد شدند که دست‌کم ۳۰ درصد از اراضی خشکی و اقیانوس‌ها را تا سال ۲۰۳۰ میلادی تحت حفاظت قرار دهند.