هنگامه قاضیانی آزاد شد

بازیگر سینما

برخی منابع غیررسمی اعلام کردند هنگامه قاضیانی بازیگر سینما امروز با دستور مقام قضایی آزاد شد.