باجه بانک ملت در شهر پره سر تعطیل نشد

با پیگیری و رایزنی حسن محمد یاری نماینده مردم شهرستانهای رضوانشهر، تالش و ماسال با مدیر عامل این بانک در استان از تعطیلی باجه بانک ملت در شهر پره سر جلوگیری بعمل آمد.