آقای علی آبادی؛ اتاق ایران ۴ ماه بلاتکلیف است، مصوبه ابطال انتخابات را زودتر ابلاغ کنید

درحالی شورای عالی نظارت بر اتاق هفته گذشته انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران را ابطال کرد که ضروری است برای پایان بلاتکلیفی ۴ ماهه اتاق، علی آبادی رئیس شورای عالی نظارت سریع تر مصوبه ابطال انتخابات را ابلاغ و برگزاری دور جدید انتخابات را ازسر گیرد.