وزارت کار: ساماندهی دستفروشان وظیفه ما نیست

بحث ساماندهی دستفروشان بارها در قالب طرح های مختلف دنبال شده است و نتیجه درستی حاصل نشده است. وزیر کار در اظهارات اخیر خود گفته است کسانی که در چهارراه‌ها و خیابان‌ها مشغول کار هستند، باید ساماندهی شوند.