بررسی مشکلات ورزش شهر حویق

مهندس مسعود قوی پنجه، شهردار حویق و جمعی از پیشکسوتان ورزش حویق با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان گیلان دیدار کردند.