افزایش 57 درصدی درآمد مالیاتی در سال جاری

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در آیین اعطای احکام بازرسان موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اصلی سازمان امور مالیاتی است.