توضیحات سازمان ثبت درباره چرایی دریافت 8برابری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اجاره‌بها + پاسخ تسنیم

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره چرایی دریافتی ۸ تا ۱۰ برابری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اجاره‌بها توضیحاتی ارائه کرده و مدعی شده است: خبرگزاری تسنیم اصلاح مبالغ اضافه دریافتی در سامانه ثبت را به‌نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است!