رئیسی: با وجود تقلای ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ابتکار عمل در اختیار مجاهدین جریان مقاومت است

رئیس‌جمهور، گفت: با وجود تقلای ماشین جنگی رژیم صهیونیستی با مدیریت سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی آمریکا برای اعاده حیثیت از دست رفته، ابتکار عمل در میدان همچنان در اختیار مجاهدین جریان مقاومت است.