دستورات جدید رئیس قوه قضاییه برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی

رئیس قوه قضائیه گفت: تأکید می‌کنم دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضائی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با حجاب بود.