فروش زمینی به بزرگی یک شهر در نروژ به قیمت ۳۰۰ میلیون یورو

آخرین زمین باقی مانده با مالکیت خصوصی در مجمع الجزایر سوالبارد در نروژ، «با اهمیت زیست محیطی، علمی و اقتصادی قابل توجه» به قیمت ۳۰۰ میلیون یورو به فروش می‌رسد. ویل متیوز، مدیر بخش مزارع و املاک نایت فرانک به یورونیوز بیزینس گفت: «این فرصتی […]