گرانی میوه‌های داخلی با وجود جایگاه برتر ایران در تولید‌

این روزها اگر سری به میوه‌فروشی‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری در سطح شهر بزنید متوجه می‌شوید قیمت‌های سرسام‌آور و گران‌ میوه که از شب عید آغاز شد، کماکان اعمال می‌شود، قیمت‌هایی که بسیار غیر‌واقعی است و در نبود نظارت، از سوی واسطه‌گران اعمال می‌شود و کشاورز بهره‌ چندانی از این قیمت‌ها ندارد.