سپاه به دنبال بارورسازی گروه‌های مردمی است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به ابعاد جنگ نرم به عنوان یکی از روش‌های مدرن تقابل دشمن، گفت: جنگ نرم تقابل فرهنگی، شناختی، اعتقادی، رسانه و روایت‌ها است که به عنوان یکی از ماموریت‌های مبارزه با دشمن است لذا سپاه در این راستا به دنبال بارورسازی گروه‌های مردمی است.