امیرعبداللهیان: رژیم صهیونیستی با زمان بازی می‌کند

امیرعبداللهیان در دیدار با رئیس صلیب سرخ جهانی گفت: حماس حسن‌نیت خود را درباره موضوع اسرای غیرنظامی نشان داده و آماده تبادل اسرای غیرنظامی است، اما رژیم صهیونیستی با زمان بازی می کند و وزیر خارجه این رژیم با آوردن خانواده‌های برخی اسرای اسرائیلی در حال مظلوم نمایی است.