افتتاح طرح سالم سازی قروق

با شروع فصل تابستان، افتتاحیه طرح سالم سازی سواحل استان گیلان در شهرستان تالش، با برنامه های متنوع فرهنگی از جمله غرفه های صنایع دستی، تولیدات محلی و بازی های بومی، محلی برگزار شد.