عنوان مجرمانه کشف حجاب، در صورت تکرار تشدید شود

وکیل پایه یک دادگستری گفت: روند باید به گونه‌ای باشد که در ابتدا یک اخطار کوچک، پس از آن یک تنبیه کوچک و بعد تنبیه بزرگ‌تر باشد. این روند بازدارنده خواهد بود و نباید روند به گونه‌ای باشد که شخص چندین بار مرتکب یک فعل مجرمانه شود و همان اتهام و مجازات بار نخست برای او لحاظ شود.