نفوذ براندازان در مهمترین شوراهای عالی کشور/ دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟

حسین سلاح‌ورزی که در فتنه ۱۴۰۱ مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، دیروز رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است، حال این سؤال مطرح می‌شود؛ آیا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟