محسنی اژه‌ای:

رئیس دستگاه قضا گفت: سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل دوست و دشمن شفاف است در مقابل سلطه طلبان سر خم نمی‌کنیم و باج نمی‌دهیم. در مقابل دشمن قدار صهیونیست و آمریکا می‌ایستیم.