سپاه جان‌فدای ملت ایران است و خود آسیب‌ها را می‌پذیرد اما اجازه نمی‌دهد به مردم و نظام و انقلاب آسیبی برسد

مجمع نخبگان در راستای حل مشکلات مردم در شهرستان تالش ایجاد شده است و فلسفه وجودی این مجمع بسیج مطالبه‌گری است و این مجمع به وجود آمده است تا نخبگان، جوانان بسیجی در قالب کارگروه‌های مجمع با ارائه کارشناسی طرح‌هایی مشکلات مردم تالش را احصاء نموده و راه‌کارهای امکان‌پذیر و قابل اجرا در شهرستان را در اختیار تصمیم‌گیران شهرستان ارائه دهند.