اهتمام ویژه مسئولان در معیشت مردم و رفع گرانی

بی توجهی به شاخص ها جمعیتی و جغرافیایی باعث شده توزیع عادلانه امکانات در حوزه بهداشت و درمان از سوی مسئولان استانی و کشوری صورت نگیرد، انتظار داریم که دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جهت رفع لیست نواقص و کمبودهای فراوان حوزه بهداشت و درمان تالش تصمیم عاجلی اتخاذ کنند.