حبس و اعتراف گیری از طلبه سارق در مسجد مکی

افراد وابسته به مدیریت مسجد مکی روز شنبه مورخ 27 خرداد ماه نسبت به یکی از طلبه‌های اهل سنت که سابقه سرقت هم داشته به بهانه ظنّ سرقت، وی را به صورت غیر قانونی حبس می کنند.