۳ هزار شارژر خودروهای برقی ساخته و در سراسر کشور نصب می‌شود

وزیر صمت گفت: به زودی به شرایط پایدارتری در زمینه ارائه خودروهای برقی خواهیم رسید؛ در زمینه زیرساخت‌ها نیز شرایط خوبی داریم به‌گونه‌ای که حدود ۳ هزار دستگاه شارژر در حال ساخت است که به زودی در سراسر کشور نصب می‌شود.

وزیر صمت: تولید نیازمند جاذبه است

وزیر صمت با بیان “شعار سال امری قابل تحقق است به‌شرط آنکه در تولید جاذبه ایجاد کنیم” گفت: یکی از اصلی‌ترین درمانهای اقتصاد کشور تمرکز بر جهش تولید و رفع ناترازی‌هاست.