صدای بلند آژیر خطر «کمبود پرستار»در بیمارستانها؛چه کسی به این مشکل پایان می‌د‌هد؟

کمبود پرستار در مراکز درمانی به وضعیت هشدار رسیده و مسؤولان نظام پرستاری بارها نسبت به این مسئله هشدار داده اند، اما دعوای سه گانه بین وزارت بهداشت، سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه برای تامین پرستار پایان پذیر نیست.