احتمال خیزش دوباره کرونا!

وزیر بهداشت بابت شیوع موج هشتم ویروس کرونا و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم ابراز نگرانی کرد.