مبلمان شهری یا لبه پرتگاه!!!

شهرداری ها به عنوان کنشگران اصلی مدیریت شهری شناخته می شوند. لذا در حالت عادی یک کنشگر در سطح فردی متناسب با محیط پیرامون خود عمل می‌کند که اگر در اجتماع باشد پای هنجارهای اجتماعی به میان می‌آید و نیاز به تعامل با آن محیط را دارد. اگر تصاویر فوق را مشاهده کنیم از دور […]

خاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس نداریم

سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره آخرین وضعیت تامین وسایل گرمایشی مدارس کشور گفت: در همه نقاط کشور که گازرسانی شده و علمک گاز به مدرسه رسیده، سامانه گرمایشی را اصلاح و استانداردسازی کرده‌ایم و تقریبا می‌توان گفت که در مناطق ذکر شده، بخاری نفتی خطرآفرین در کلاس‌های درس نداریم.